TERMENI, CONDIȚII  ȘI POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE

Vă mulțumim pentru interesul manifestat față de unitatea noastră de cazare. Este important pentru noi să fiți pe deplin informați cu privire la termenii și condițiile generale aplicabile tuturor clienților persoane fizice sau juridice privind rezervarea și achiziționarea serviciilor turistice oferite de către S.C. MTE PROJECT SRL, având sediul în comuna Poiana Stampei, judetul Suceva, înregistrată în registrul comerţului sub nr. J33/1590/2018, având CUI 40033732, e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., telefon 0720316899.

Prin efectuarea unei rezervări sau prin cazarea (check-in) la pensiunea Vila Irina,  confirmaţi că aţi citit, înţeles şi aţi fost de acord cu toţi termenii şi condiţiile precizate aici.

Tarife

Toate tarifele afișate sunt tarife de cazare în regim de închiriere integrală, self- service.

Toate tarifele sunt exprimate pe noapte.

Tarifele pot fi modificate în orice moment, majorările de tarife neafectând rezervările deja confirmate.

 Condiții de rezervare

Sunt considerate rezervări:

 • orice comandă transmisă prin canalele de rezervări cu condiția confirmării către Pensiune de la adresa de email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.;
 • orice comandă transmisă prin intermediul platformei de rezervări online din cadru site-ului https://vilairina.ro.

Rezervările sunt considerate garantate la achitarea unui avans de 50% din sejur în termen de cel mult 48 h, de la data confirmării rezervării, în caz contrar, rezervarea se va anula automat.

Pensiunea Vila Irina se închiriază integral, în regim self-service pentru minim 2 nopți și pentru un sejur minim de 3 nopți în perioadele de sărbatori legale.

Plata serviciilor turistice rezervate se poate face prin carte de credit (Mastercard, Visa) sau prin plata facturii proforma emisă de Pensiune.

Clientul are obligația să verifice detaliile din factură înainte de a achita contravaloarea serviciilor.

Condiții de modificare sau anulare a rezervării

Efectuarea plății de către client are valoarea unei confirmării exprese a facturii fiscale. Anularea unei rezervări se poate face fără a implica penalități cu cel mult 14 zile înainte de data începerii sejurului. Contravaloarea serviciilor achitate va fi returnată în contul cărții de credit cu care s-a facut plata inițială în cel mult 30 de zile.

Anularea unei rezervări ferme în mai puțin de 14 zile până la data începerii sejurului, atrage o penalitate echivalentă cu întreaga valoare a avansului deja achitat.

Neprezentare (sau rezervare neonorată) reprezintă rezervarea confirmată și neanulată în urma căreia clientul nu a ajuns la pensiune la data stabilită. În cazul neprezentării clientului la unitatea de cazare, suma achitată în avans se reține integral.

În cazul reducerilor de sejur anunțate de către clienți in timpul șederii, Vila Irina  își rezerva dreptul de a reține cu titlul de daune-interese a valorii serviciilor neconsumate, in baza evaluării punctuale a fiecărei situații.

Sosire și plecare

Cazarea se face începând cu ora 16.00 iar eliberarea camerelor se face până cel târziu la ora 12:00.

Cazarea se face pe baza actului de identitate (carte identitate, pașaport, certificat de naștere în cazul copiilor) și completarea formularului Fișă de anunțare a sosirii și plecării.

Parcarea este gratuită la pensiune, în limita locurilor disponibile.

Fumatul

Fumatul este interzis în incinta pensiunii, exceptând spațiile exterioare ale pensiunii amenajate/ dotate cu scrumiere.

Pensiunea își rezervă dreptul de a-i evacua pe clienții care nu respectă această obligație și de a le anula rezervarea.

Animalele de companie

Este interzis accesul cu animalele de companie în incinta pensiunii. Pensiunea are dreptul să refuze cazarea clienților însoțiți de animale de companie sub sancțiunea anulării rezervării și  a plății unei penalități echivalente cu întreaga valoare a serviciilor aferente primei nopți de cazare.

Siguranța obiectelor personale

 Spațiile supravegheate video sunt parcarea și curtea pensiunii în vederea protejării persoanelor și a bunurilor aflate în proprietatea VILA IRINA prin monitorizarea accesului persoanelor in incinta acestuia. Daca sunt găsite obiecte personale ale turiștilor în cameră sau spațiile comune vor fi trimise prin curier cu plată la adresa mentionată.

 

Protecția datelor personale

SC MTE PROJECT SRL, pentru punctul de lucru Pensiunea Vila Irina își informează clienții că gestionarea datelor cu caracter personal se va baza pe principii de corectitudine, legalitate și transparență, protejând confidențialitatea și drepturile dvs, ca urmare a specificului activității prestate, fiind o structură de primire turistică cu funcție de cazare.

Potrivit normelor cu privire la accesul, evidența și protecția turiștilor în structuri de primire turistică, administratorii acestora sunt obligați să asigure înscrierea tuturor turiștilor în evidențele operative, la sosirea acestora și completarea formularului Fișă de anunțare a sosirii și plecării. Datele înscrise în fișa de anunțare a sosirii și plecării se referă la nume, prenume, data nașterii, serie și nr. carte de identitate, locul nașterii, domiciliul, cetățenia, scopul călătoriei și perioada șederii în structura de cazare. Prelucrăm datele dvs. personale pentru înregistrarea/cazarea în cadrul unității noastre de cazare. În momentul cazării, conform prevederilor legale în vigoare, turiștii sunt obligați la completarea fișei de anunțare a sosirii și plecării.

Categoriile de date personale pe care le colectăm sunt:

 1. numele și prenumele
 2. adresa de domiciliu
 3. serie și număr act de identitate
 4. cod numeric personal
 5. adresa de e-mail
 6. numărul de telefon
 7. informații referitoare la rezervarea dumneavoastră: data de sosire și intrare, durata sejurului dumneavoastră, cerințe speciale
 8. recenzii și opinii referitoare la serviciile prestate în cadrul unității noastre de cazare. Atunci când postați comentarii, recenzii  sau întrebări pe platformele de socializare, se reține numele dvs. și orice date furnizați în acel comentariu/mesaj în scopul notificării ulterioare cu privire la serviciile, produsele sau evenimentele organizate de noi.
 9. pozele realizate în cadrul unității noastre de cazare cu ocazia anumitor evenimente.
 10. orice alte tipuri de informații pe care alegeți să ni le furnizați.

Colectarea datelor cu caracter personal prin utilizarea mijloacelor de supraveghere video se face cu acordul dumneavoastră tacit.

Simpla accesare a site-ului nostru nu va conduce la colectarea datelor dvs. personale cu excepția cazului în care dvs. introduceți de bunăvoie anumite date (de exemplu rezervări online).

Datele cu caracter personal furnizate cu consimțământul dvs. vor fi colectate și prelucrate de noi exclusiv în scopurile pe care le vom prezenta în cele ce urmează:

 1. rezervarea, prestarea și facturarea serviciilor de cazare;
 2. decontarea de către unitățile contractante a voucherelor de vacanță;
 3. asigurarea pazei și securității bunurilor și valorilor turiștilor și ale operatorului;
 4. transmiterii de feedback-uri, mesaje publicitare si de marketing;
 5. soluționare cereri, întrebări, reclamații.

Informațiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator și sunt comunicate, la cerere, numai autorităților statului îndreptățite prin lege.

Clientul are drept de acces la date, dreptul de intervenție și dreptul de opoziție asupra datelor personale, aceste drepturi putând fi exercitate în conformitate cu dispozițiile art.13, 14, 15 din Legea nr. 677/2001. Astfel, orice persoană își poate exercita drepturile enumerate anterior prin transmiterea unei cereri către SC MTE PROJECT SRL., la sediul său din Poiana Stampei, jud. Suceava, întocmită în formă scrisă, datată și semnată, cerere în care se vor menționa datele de identificare ale persoanei în cauză, inclusiv adresa de corespondență, precum și datele asupra cărora se solicită intervenția, motivul justificat și modul de intervenție. De asemenea, persoana ale cărei date sunt prelucrate are dreptul să solicite, fără nici o justificare, în mod gratuit, în scris, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, datată și semnată, ca datele cu caracter personal să nu fie prelucrate de către SC MTE PROJECT SRL în scopul prestării serviciilor de turism. SC MTE PROJECT SRL., în termen de 15 zile de la primirea solicitării conform celor menționate anterior, va comunica în scris informațiile solicitate și, după caz, măsurile luate.

Politica de plăti

Plățile se efectuează cu numerar la recepția pensiunii, prin transfer bancar, cu vouchere de vacanță sau cu cardul prin MOBILPAY, în moneda romanească.

Card-uri acceptate:

Visa card

Master card

Dispoziții finale

Considerăm că orice persoana care beneficiază de serviciile pensiunii noastre a luat cunoștință de termenii și condițiile mai sus menționate și le-a acceptat tacit.

SC MTE PROJECT SRL poate să actualizeze termenii și condițiile sale și poate să revizuiască procedurile pentru îmbunătățirea serviciilor oferite, în orice moment, fără notificare prealabilă.

Echipa Vila Irina


Best Rate GuaranteeOn the official website you will always find the lowest prices. No commissions!
Secure reservationsPayment is made directly to the account owner! The surest way to guarantee your booking!
Booking confirmationBooking is confirmed directly by the hotel! You will get the answer soon as possible!

Contact

270 H Main Street
Poiana Stampei Village
14 km from Vatra Dornei
Suceava
(004) 0754 676 042
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Follow us on

1facebook  Facebook
2youtube  YouTube
3twitter  Twitter
4google plus  Google +